آگاه‌سازی جامعه از بیماری اتیسم

  • آگهی تلویزیونی
  • انجمن خیریه اتیسم ایران
  • زمستان 1396

آگاهی کامل از  بیماری اتیسم و ایجاد نگاه همراه با این بیماری تمامی افراد جامعه.
این آگهی در ادامه فعالیت‌های آژانس در زمینه مسئولیت اجتماعی (CSR) در بادکوبه ایده‌پردازی و اجرا شده است.
 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و انجمن خیریه اتیسم ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و انجمن خیریه اتیسم ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات انجمن خیریه اتیسم ایران