شوفاژکار

در دهه 40 که خلاء وجود یک شرکت تأسیساتی در کل بازار مصرف ایران احساس می‌شد سهامداران شرکت با درک این نیاز و با رویکرد تولید داخلی و بومی‌سازی دانش تأسیسات اقدام به تأسیس شرکت صنعتی شوفاژکار کردند.

فعالیت‌های ارتباطی شوفاژکار

نمونه کارهای بادکوبه که برای شوفاژکار انجام شده است