طرح سبز تعویض شوفاژخانه‌ها

  • آگهی تلویزیونی
  • شوفاژکار
  • زمستان 1396

شوفاژخانه منبعی برای تامین گرمایش و آب گرم مصرفی در خانه است. بنابراین لازم است همیشه سالم و آماده به کار باشد. به همین دلیل در صورتیکه شوفاژخانه مستعمل باشد لازم است تا با «طرح سبز تعویض شوفاژخانه‌ها» تجهیزات مستعمل با نمونه‌های نو و بهینه آن جایگزین شود.

چالش

جلب نظر برای بازسازی و نوسازی شوفاژخانه‌های قدیمی   

هدف

جلب توجه خانواده‌ ها و سازمان‌ها و مهندسین تاسیسات برای تعویض شوفاژخانه‌های مستعمل 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و شوفاژکار

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و شوفاژکار را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات شوفاژکار