دامستوس

سفیدکننده غلیظ دامستوس مناسب برای سطوح مختلف و البسه، محیطی 100 درصد بهداشتی را برای شما به وجود می‌آورد. میکروب‌هایی که با چشم دیده نمی‌شوند، ممکن است هر جایی از خانه شما باشند. دامستوس با فرمول غلیظ، قدرت نابودی تمام میکروب‌ها را دارد.

فعالیت‌های ارتباطی دامستوس

نمونه کارهای بادکوبه که برای دامستوس انجام شده است