کمپین حاضرم

  • دیجیتال / برنداکتیویشن / رویداد
  • دامستوس
  • پاییز 1396

دامستوس به عنوان بانی طرح «حاضرم»، یکی از برندهای شرکت یونیلیور است که با تاکید بر شعار «بهداشت برای همه» ماموریت خود را تأمین بهداشت برای همه مردم و در سراسر دنیا تعریف کرده است.  دامستوس برای تأمین و ارتقای بهداشت، به ویژه برای کودکان، با ایجاد دسترسی به سرویس بهداشتی برای 25 میلیون نفر تا سال 2020 به تحقق هدف زندگی پایدار (Sustainable Living Target) شرکت یونیلیور کمک می‏‌کند. با توجه به اینکه تولیدات شرکت یونیلیور روزانه توسط 2 میلیارد نفر در سراسر دنیا مصرف می‌شود، این شرکت مسئولیت اجتماعی خود را ترویج زندگی پایدار و سازگار با محیط زیست قرار داده است و بر آن است تا سال 2020 به بیش از 1 میلیارد نفر کمک کند تا از سلامت و تندرستی بیشتری برخوردار باشند.
در طرح «حاضرم»، دامستوس تا پایان سال 1397 سرویس‌های بهداشتی 1000 مدرسه در سراسر ایران را تجهیز خواهد کرد تا بیش از 250 هزار دانش‌آموز از سرویس‌های بهداشتی سالم و مناسب بهره‌مند شوند. تاکنون سرویس‌های بهداشتی یک‌صد مدرسه در این طرح تجهیز شده است و به اندازه مصرف یک سال سفیدکننده غلیظ دامستوس نیز در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. بهره‌مندی کودکان از مدرسه‌ای بهداشتی با آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی ممکن می‌شود.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و دامستوس

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و دامستوس را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات دامستوس