آشنای اول

  • آگهی تلویزیونی
  • شرکت مخابرات ایران
  • زمستان 1391
  • به سفارش شرکت مخابرات ایران
  • ارائه‌ای از آژانس تبلیغاتی بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و شرکت مخابرات ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و شرکت مخابرات ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات شرکت مخابرات ایران