آگهی موزیکال هپی‌بیبی

  • آگهی تلویزیونی
  • هپی بیبی
  • بهار 1395

هدف آگهی معرفی برند پوشک هپی‏ بیبی به مخاطبین این محصول و همچنین تأکید بر ویژگی نوار هشدار زمان تعویض آن بوده است. نوار هشدار زمان تعویض و قابلیت کشسانی آن، دغدغه و درگیری خانواده‌ها‏ نسبت به زمان صحیح تعویض پوشک کودک را از بین می‌برد.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و هپی بیبی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و هپی بیبی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات هپی بیبی