قاب

  • آگهی تلویزیونی / ویدئو فرهنگی
  • شبکه آموزش سیما
  • بهار 1391
  • ارائه‌ای از: آژانس تبلیغاتی بادکوبه
  • به سفارش: شبکه آموزش سیما

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و شبکه آموزش سیما

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و شبکه آموزش سیما را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات شبکه آموزش سیما