آرمان

  • آگهی تلویزیونی / ویدئو فرهنگی
  • صداو سیما
  • زمستان 1388
  • از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده به سفارش سازمان صدا وسیما
  • شعار اصلی: منابع طبیعی و انرژی محدودند
  • ارائه‌ای از: آژانس تبلیغاتی بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و صداو سیما

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و صداو سیما را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات صداو سیما