صداو سیما

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی رسانه‌ای است که تنها متولی قانونی پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در جمهوری اسلامی ایران است.

پروژه‌های انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه، به سفارش صدا وسیما:

فعالیت‌های ارتباطی صداو سیما

نمونه کارهای بادکوبه که برای صداو سیما انجام شده است