آگهی تلویزیونی گنجشک

  • تیزر فرهنگی
  • صداو سیما
  • پاییز 1388

از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه، به سفارش صدا و سیما.
این تیزر که نام اصلی آن احترام به پدر و مادر است، به نام تیزر گنجشک معروف شد. کانسپت اصلی آن در مورد احترام گذاشتن به پدر و مادر است. اقدامات صورت گرفته در این راستا به شرح زیر است:

  • ایده‌پردازی
  • تولید تیزر
  • پخش تلویزیونی تیزر

هدف پروژه

  • ترویج فرهنگ احترام گذاشتن به والدین

نتیجه پروژه

  • این تیزر مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد و در عموم جامعه مورد توجه قرار گرفت.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و صداو سیما

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و صداو سیما را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات صداو سیما