آگهی تلویزیونی روح

  • تیزر فرهنگی
  • صداو سیما
  • بهار 1388

از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده در حوزه راهنمایی و رانندگی توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه و به سفارش صدا و سیما.
پیام اصلی این ویدئو ترویج فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در خودرو است.

هدف پروژه

  • فرهنگ سازی برای استفاده از کمربند ایمنی

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و صداو سیما

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و صداو سیما را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات صداو سیما