اگهی تلویزیونی کبریت

  • تیزر فرهنگی
  • صداو سیما
  • بهار 1390

از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه، به سفارش صدا و سیما.
پیام اصلی این ویدئو یادآوری اهمیت و لزوم حفظ و نگهداری از منابع طبیعی و به خصوص جنگل‌ها است. این ویدئو به صورت کاملا ویژوال تهیه شده است.

هدف پروژه

  • آگاهی بخشی در مورد لزوم نگهداری از منابع طبیعی

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و صداو سیما

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و صداو سیما را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات صداو سیما