مرد گچی

  • آگهی تلویزیونی / ویدئو فرهنگی
  • شبکه آموزش سیما
  • پاییز 1391
  • از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده به سفارش سازمان صداو سیما
  • ارائه‌ای از: آژانس تبلیغاتی بادکوبه 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و شبکه آموزش سیما

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و شبکه آموزش سیما را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات شبکه آموزش سیما