راه‌حلی هوشمند

  • آگهی تلویزیونی
  • تجهیزات دانا
  • زمستان 1396

برند اسمارت پارکینگ در میان عموم مردم برند چندان شناخته‌شده‌ای نیست. از آن جایی که امروزه دغدغه و معضل عموم مردم کمبود جای پارکینگ است اسمارت پارکینگ می‌تواند به عنوان یه راه حل معرفی شود.

هدف پروژه

بالا بردن آگاهی عمومی در خصوص برند اسمارت پارکینگ به عنوان راه‌حلی برای جای پارک

ترغیب درخواست عمومی برای استفاده از پارکینگ و افزایش تقاضا از شهرداری‌ها برای نصب این محصول در مناطق مختلف که با کمبود پارک جدی مواجه هستند.

نتیجه پروژه

آگهی تلویزیونی اسمارت پارکینگ با این هدف در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و اجرا شد که همه‌ی موقعیت‌های جستجوی پارکینگ به پارک راحت خودرو با استفاده از اسمارت پارکینگ ختم شود.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و تجهیزات دانا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و تجهیزات دانا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات تجهیزات دانا