بیمه دی با ایده و شعار «با شما برای جبران» در این آگهی با اشاره به این موضوع که گاهی برای جبران گذشته دیر است، از مخاطبان خود می‌خواهد از همین امروز به فکر محیط زیست باشند.

آگهی تلویزیونی «اولین تجربه» در راستای پایبندی بیمه دی به مسئولیت اجتماعی در خصوص حفظ و مراقبت از محیط زیست در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و اجرا شده است.

 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بیمه دی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بیمه دی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بیمه دی