این رشته سر دراز دارد

  • آگهی تلویزیونی
  • انسی
  • تابستان 1394

با وجود سابقه طولانی برند در بازار، بسیاری از مخاطبین آگاهی کمی نسبت به محصول داشتند و در نتیجه فروش در بازار نسبت به رقبا کمتر بود. از طرفی دیگر بسیاری از مخاطبین فقط با محصول رشته آشی این برند آشنا بوده و دیگر محصولات این برند مانند ماکارونی را نمی‌شناختند. 

راه حل افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به محصول بود. برای این هدف آگاهی تلویزیونی با موضوع ترکیب نسل جدید و قدیمی مصرف‌کنندگان محصولات انسی و معرفی محصولات رشته آشی و ماکارون رشته‌ای بود. 

هدف پروژه

  • معرفی رشته آش انسی و ماکارونی رشته‌ای انسی

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و انسی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و انسی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات انسی