باشگاه مشتریان

  • آگهی تلویزیونی
  • بانک رفاه
  • پاییز 1396

آژانس تبلیغاتی بادکوبه با هدف ایجاد آگاهی نسبت به باشگاه مشتریان بانک رفاه، آگهی تلویزیونی این خدمت را ایده‌پردازی و تولید کرده است. فضای آگهی سعی دارد تا با نمایش زندگی مدرن و پویا امکانات این باشگاه را نمایش دهد.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک رفاه

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک رفاه را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک رفاه