بانک ملی ایران - کانون جوانه‌ها

  • آگهی تلویزیونی
  • بانک ملی ایران
  • زمستان 1391

این پروژه با هدف معرفی خدمت جدید بانک ملی، توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه انجام شده است. دراین آگهی به معرفی یکی از خدمات جدید بانک ملی پرداخته شده است که معرفی وب سایتی برای کودکان است. دراین وب سایت با استفاده از بازی‌های آنلاین، مفاهیم چگونگی پس انداز و سرمایه گذاری و امور بانکی به کودکان آموزش داده می‌شود.

هدف پروژه

  • معرفی سایت کانون جوانه‌ها
  • تشویق مخاطب به عضویت در سایت کانون جوانه‌ها

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملی ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملی ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملی ایران