با سرعت بدون مرز

  • آگهی تلویزیونی
  • همراه اول
  • پاییز 1395

هدف‎ ‎اصلی آگهی این است که با استفاده از تکنیک مقایسه، مزیت استفاده از سرویس اینترنت همراه نوتیرینوی همراه اول در مقابل سرویس اوپراتورهای دیگر نمایش داده شود. ‏
این آگهی به صورت مینیمال و قابل لمس بر اساس تجارب استفاده کنندگان ساخته شده است.‏

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و همراه اول

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و همراه اول را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات همراه اول