با دلاتو خوب به دلت راه بده

  • آگهی تلویزیونی
  • دلاتو
  • پاییز 1399

کمپین بازگشت به سلامتی

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و دلاتو

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و دلاتو را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات دلاتو