بسته‌ها رسید، تحویل بگیرید

  • آگهی تلویزیونی
  • همراه اول
  • تابستان 1396

آگهی تلویزویونی و تبلیغ محیطی طرح بسته‌های جدید اینترنت آلفا پلاس با هدف معرفی این بسته‌ها در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و تولید شده است.

از جمله مزایای این طرح افزایش تنوع بسته‌های آلفا+ است که از این طریق پاسخ‌گوی نیاز جامعه هدف متنوع‌تر و بزرگتری از مشترکین خواهد بود. در این آگهی‌ها تصویر باز کردن بسته‌های متفاوت توسط افراد مختلف از یک سو به تنوع بسته‌ها اشاره می‌کند و از سویی دیگر به تنوع مخاطبین همراه اول.

شعار کمپین: بسته ها رسید، تحویل بگیرید

این شعار در عین آنکه رسیدن بسته‌ها را خبر می دهد یک بازی کلامی دارد که تحویل گرفتن بسته‌ها و استقبال از آن را تداعی می‌کند. از دیگر سو این ترکیب برای مخاطب آشناست و در ذهن او ماندگار می‌شود.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و همراه اول

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و همراه اول را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات همراه اول