با وجود فعالیت ارتباطی متعدد بیمه دی، مخاطبین این بیمه نسبت به بیمه عمر در بازار اعتماد نداشته و بیمه عمر نتوانسته جایگاه مناسبی در میان مخاطبان بدست بیاورد. هدف اصلی بیمۀ دی معرفی بیمه عمر دی به عنوان خدمت استراتژیک و جایگاه سازی در بازار بوده است.

با این هدف، کمپین بیمه عمر بیمه دی در آژانس تبلیغاتی بادکوبه برنامه‌ریزی و اجرا شد، در این کمپین سعی شده تا آینده‌نگری مخاطبین در مقابل حوادث به چالش کشیده شود و بیمه عمر به عنوان مسیر و انتخاب درست در جبران این حوادث معرفی شود.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بیمه دی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بیمه دی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بیمه دی