این پروژه به مناسبت عید نوروز برای تبریک صورت گرفت. مخاطبان این برند که کودکان هستند عروسک های کیمدی را در فضای شاد نوروز با ایده حاجی فیروز مشاهده می کنند. در این آگهی عروسکهای متنوع این برند به حالت انیمیشنی دیده می شوند.این پروژه از کارهای بخش انیمیشن آژانس بادکوبه است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کیمدی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کیمدی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کیمدی