آگهی تلویزیونی روغن آفتاب‌گردان فامیلا باهدف بالا بردن میزان سهم ذهنی مخاطب نسبت به روغن آفتابگردان ایده‌پردازی و تولید شده است.

در این آگهی تمرکز بر روی مزیت محصول یعنی یک مرحله تصفیه بیشتر و شفافیت و سالم‌تر بودن محصول نسبت به نمونه‌های مشابه موردنظر بوده است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و فامیلا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و فامیلا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات فامیلا