«طرح مسئولیت اجتماعی آدامس بایودنت»
کلینیک سیار دندانپزشکی بایودنت با هدف ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به کودکان مناطق کمتر برخوردار
✔صد و سی و سه ماموریت در پانزده استان کشور و ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به بیش از ده هزار کودک
✔تقدیر شده در جایزه‌ی شبکه مسوولیت اجتماعی اتحادیه اروپا
کاری از راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بایودنت

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بایودنت را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بایودنت