دکمه ورود به بانک

  • بیلبورد / تبلیغات محیطی / طراحی گرافیکی
  • بانک ملت
  • زمستان 1393
  • نوع کمپین: برندینگ خدمات الکترونیک بانک ملت
  • چالش: عدم استفاده مخاطبین از این خدمت به دلیل عدم آگاهی کافی از فواید استفاده خدمات الکترونیک و اینکه مخاطبین بر این عقیده بودند که استفاده از این خدمت امری پیچیده و سخت است.
  • راهکار: به نمایش کشیدن سهولت در استفاده از این خدمت و همچنین انتقال این پیام که مخاطبین می توانند به راحتی، بانکی در دسترس و به روز داشته باشند. حال تنها راه رسیدن به این هدف یک دکمه است.

هدف پروژه

  • ایجاد آگاهی و افزایش استفاده از خدمات الکترونیک بانک ملت

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملت

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملت را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملت