بانک ملت

بانک ملت در آذر‌ماه سال 1358 از ادغام 10 بانک و موسسه تشکیل شده است. طبق آخرین اطلاعاتی که از میزان دارایی بانک‌های کشور که در سال 1393منتشر شده است، بانک ملت بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده است و با 71.6 هزار میلیارد تومان در مقام نخست ایستاده است. مهم‌ترین راهبردهای این بانک خصوصی در سال‌های اخیر توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط با مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. بانک ملت از معدود بنگاه‌های مالی، اعتباری کشور است که در سال‌های اخیر رویکردی متفاوت در حوزه تبلیغات داشته و به واسطه‌ی این رویکرد، این بانک در بین رقبای خود متمایز شده است.  

در ادامه می‌توانید جزییات پروژه‌های تبلیغاتی انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه، برای این بانک را مشاهده نمایید.

فعالیت‌های ارتباطی بانک ملت

نمونه کارهای بادکوبه که برای بانک ملت انجام شده است