خدمت ملت شاپ

 

آگهی  "ملت شاپ" بانک ملت در جهت معرفی خدمت جدید این بانک یعنی "ملت شاپ" ایده‌پردازی شده است. ملت شاپ، شبکه‌ اعتباری پرداخت بانک ملت است که دارندگان آن می‌توانند از مجموعه‌های طرف قرارداد با بانک، کالا یا خدمات خود را تهیه کنند و اعتبار مصرف شده را یک‌جا یا به‌صورت تقسیطی بازپرداخت کنند.

 

ایده‌پردازی این آگهی براساس رسانه روزنامه انجام شده و رسانه‌ی روزنامه جزیی از کار در نظر گرفته شده است. کلید بصری آگهی، کیسه خرید انتخاب شده و خروجی به شکلی بود که در آن به رسانه موردنظرمان (در اینجا روزنامه) اشاره شود. 

خروجی‌های این پروژه

روزنامه و مجله

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملت

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملت را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملت