برندینگ بانک ملت

  • تبلیغات محیطی / روزنامه و مجله / چاپ
  • بانک ملت
  • بهار 1391

پیام اصلی کار، نمایش خدمات و فن‌آوری‌های نوین بانک ملت، و یادآوری برند بانک ملت به مخاطبان است. ایده به کار رفته در طراحی گرافیک این پروژه پس از اکران شدن، توسط شرکت‌ها و برندهای مختلفی مورد الگوبرداری قرار گرفت.

هدف پروژه

  • برندینگ بانک ملت

نتیجه پروژه

  • خروجی کار Brand Awareness بسیار خوبی ایجاد کرد و با استقبال مخاطبین و مدیران بانک ملت روبرو شد.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملت

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملت را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملت