عضو جدید خانواده

  • آگهی تلویزیونی / ویدئو فرهنگی
  • مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
  • بهار 1391

پیام اصلی کار، بر اساس ورود ابزارهای دیجیتالی به زندگی انسان است. گویی که این ابزار مانند عضو جدیدی از خانواده محسوب می‌شوند. به علاوه اینکه استفاده بیش از حد از این ابزارها می‌تواند این عضو جدید را جایگزین اعضای حقیقی خانواده کند.

  • از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده به سفارش مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
  • ارائه‌ای از: آژانس تبلیغاتی بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال