مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

پروژه‌های مربوط به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال (سرآمد) انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه.

فعالیت‌های ارتباطی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

نمونه کارهای بادکوبه که برای مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انجام شده است