زندگی مجازی

  • آگهی تلویزیونی / ویدئو فرهنگی
  • مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
  • تابستان 1391

در این تیزر به این موضوع پرداخته شده است که، در عصر کنونی(دیجیتال) ابزارها جایگزین دید و بازدید و ارتباطات مستقیم شده‌اند. تا جایی که حتی در هنگام تبریک گفتن به مناسبت‌های مختلف نیز، از پیامک و ایمیل استفاده می‌کنیم.

  • از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده به سفارش مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
  • ارائه‌ای از: آژانس تبلیغاتی بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال