معجزه 1

  • آگهی تلویزیونی / ویدئو فرهنگی
  • مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
  • تابستان 1391
  • ارائه‌ای از: آژانس تبلیغاتی بادکوبه
  • به سفارش: مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
  • تولید شده در: آژانس فیلم تبلیغاتی ترنج

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال