ولگردی اینترنتی

  • آگهی تلویزیونی / ویدئو فرهنگی
  • مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
  • بهار 1391

پیام این تیزر در مورد لزوم توجه والدین نسبت به نحوه استفاده کودکانشان از فضای اینترنت است. چرا که در صورت عدم توجه به این مسئله، و با توجه به انبوه اطلاعات سالم و ناسالم که در اینترنت وجود دارد، کودکان را به نوعی ولگردی در این فضای مجازی وا خواهد داشت. این ویدئو علاوه بر پخش از طریق رسانه ملی، در فضای مجازی نیز منتشر شد و مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت.

  • از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده به سفارش مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
  • ارائه‌ای از: آژانس تبلیغاتی بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال