روغن ذرت فامیلا

  • آگهی تلویزیونی
  • فامیلا
  • زمستان 1395

نقطه قوت روغن ذرت فامیلا در این است که این روغن به اصطلاح نمی‌بندد و درنتیجه باعث گرفتگی عروق نمی‌شود.

آگهی تلویزیونی روغن ذرت فامیلا با هدف افزایش آگاهی مخاطب نسبت به این محصول و براساس نقطه قوت آن یعنی عدم "گرفتگی در عروق" در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و تولید شده است.  

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و فامیلا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و فامیلا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات فامیلا