راز رونق مهمانی‌ها

  • آگهی تلویزیونی
  • فامیلا
  • تابستان 1395

راز رونق مهمانی‌ها و ارتباط آن با روغن فامیلا فارنهایت موضوع اصلی این آگهی تلویزیونی است. در آگهی تلویزیونی فامیلا سرعت پخت و پز صاحب مهمانی و به طبع آن فرصت در کنار مهمان‌ها بودن و گفتگوی بیشتر نمایش داده شده است. در این آگهی سه خانواده جوان با تکیه کلام «هفته بعد همین جمع خونه ما» به صورت دوره‌ایی همدیگر را به مهمانی دعوت می‌کنند چون به دلیل استفاده از روغن فامیلا راغب به برگزاری مهمانی هستند.

هدف نهایی برند در این آگاهی فروش محصول بعد از رونمایی و فاز برندینگ بوده است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و فامیلا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و فامیلا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات فامیلا