دوستی به سبک نسل چهارم

  • آگهی تلویزیونی
  • همراه اول
  • تابستان 1397

استفاده بیشتر کاربران از اینترنت نسل چهارم همراه اول با تعویض یوسیم

کاری از راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و همراه اول

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و همراه اول را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات همراه اول