آب‌میوه سیب ساندیس

  • آگهی تلویزیونی
  • پاکدیس
  • تابستان 1396

آب‌میوه طبیعی و بدون مواد نگهدارنده

با علم به اینکه استفاده از نوشابه‌های گازدار مضر است؛ آب‌میوه گازدار ساندیس  با نمایش حال و هوای طبیعی می‌تواند گزینه‌ی مناسبی باشد.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و پاکدیس

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و پاکدیس را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات پاکدیس