سطل زمین‌شوی مهسان

  • آگهی تلویزیونی/ تیزر تبلیغاتی
  • شرکت کلرد آمل (مهسان)
  • زمستان 1392

این محصول برند مهسان با نام ایرسا، به معنی رنگین کمان و برگرفته از اسامی باستانی ایرانی است. از قابلیت های این محصول آن بود که وسیله ای اید ال برای شستشو و نظافت کلیه سطوح، منزل و محل کار است. با این رویکرد و به منظور آگاهی از محصول جدید مهسان، فروش محصولات دیگر مهسان و یاداوری برند مهسان در بازار آگهی تلویزیونی ساخته و در شبکه های سراسری پخش شد. در این آگهی با بیانی طنز به معرفی ویژگی های آسانی و سرعت در کاربری مهسان پرداخته شده است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و شرکت کلرد آمل (مهسان)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و شرکت کلرد آمل (مهسان) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات شرکت کلرد آمل (مهسان)