حساب‌های سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری نوین کوثر

  • بیلبورد/ روزنامه و مجله
  • موسسه اعتباری کوثر
  • تابستان 1394

موسسه اعتباری کوثر قصد داشت تا برای جذب سرمایه گذاران بیشتر، کمپین تبلیغاتی به انجام برساند. چالش پیش رو این بود که میزان سود سرمایه گذاری برای همه بانک ها و موسسات از سوی بانک مرکزی یکسان اعلام شده است و این موسسات در پی ایجاد مزیت های رقابتی دیگری برای جلب مشتریان هستند. در نتیجه ایده اصلی بر اساس تمرکز بر زمان و ارزش زمانی پول استوار شد و "زمان بیشتر، سود بیشتر" مرکز فعالیت های این کمپین قرار گرفت. شعار "زمان بیشتر، سود بیشتر" از میان همین ایده اصلی برای کمپین نوشته شده و طرح گرافیکی نیز طراحی شد. این کمپین بر روی رسانه های چاپی شامل روزنامه و مجله و رسانه های محیطی  شامل بیلبورد و استرابورد، همچنین در قالب فعالیت های BTL، به صورت پوستر در تمامی شعب کوثر منشر و اکران شد.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و موسسه اعتباری کوثر

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و موسسه اعتباری کوثر را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات موسسه اعتباری کوثر