صبحانَت با صبحانِت کامل‌تره

  • آگهی تلویزیونی
  • همراه اول
  • پاییز 1397

آگهی تلویزیونی معرفی بسته‌های اینترنتی صبحانه‌ی همراه اول 
ایده‌پردازی و اجرا از راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه
 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و همراه اول

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و همراه اول را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات همراه اول