فرش 1200 شانه اردهال

  • آکهی تلویزیونی
  • فرش مشهد اردهال کاشان
  • تابستان 1394

مشهد اردهال کاشان برندی است در حوزه ی فرش ماشینی فعالیت می کند. در این پروژه به معرفی محصول جدید این تولید کننده یعنی فرش هزار و دویست شانه پرداختیم که برای اولین بار تولید شد است. معرفی این محصول و کیفیت بالای آن می بایستی به نحوی صورت می گرفت که نمایانگر تفاوت آن با سایر فرش ها و شباهت بسیار آن به فرش دستباف و ابریشمی می بود. در این راستا آگهی تلویزیونی با تاکید بر ظرافت و کیفیت تولید شده و از شبکه های سراسری پخش شد.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و فرش مشهد اردهال کاشان

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و فرش مشهد اردهال کاشان را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات فرش مشهد اردهال کاشان