ماموریت غیرممکن

  • آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغاتی
  • آرمیتا
  • تابستان 1393

آرمیتا برند تولید کننده غذاهای اماده است و با اینکه محصولات آن از کیفیت مطلوبی برخوردار بودند در بازار تهران به خوبی شناخته شده نبود. در این راستا پروژه ی برندینگ آرمیتا با هدف ایجاد سهم بازار بیشتر به انجام رسید. ایده اصلی در نظر گرفته شده برای این محصولات "عملیات غیر ممکن" بود و با همین ایده آگهی تلویزیونی ساخته شده و در شبکه های سراسری پخش شد. به منظور ایجاد کنجکاوی در مخاطبان از تکنیک تیزینگ در اکران این آگهی استفاده شد و در دو مرحله بسته و باز به اکران رسید. 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و آرمیتا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و آرمیتا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات آرمیتا