کمپین محدوده‌ی هزار دربرگیرنده کمپین‌های مختلف نظیر موتور هزار، مکالمه هزار، بسته خوشامد و غیره است. در ساخت آگهی سعی بر این شده که با نشان دادن تصاویری مرتبط به هر کمپین،  در نهایت آگهی در یک قالب منسجم و واحد به همراه ویژگی‌های آنها نمایش داده شود. نقطه اشتراک این کمپین‌ها عدد هزار است که در قالب‌های مختلف در هر کمپین تکرار می‌شوند.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و همراه اول

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و همراه اول را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات همراه اول