ملی شو: مراسم رونمایی از نشان‌پرداخت

  • رویداد
  • بانک ملی ایران
  • زمستان 1398

کنفرانس مطبوعاتی و رونمایی از نشان‌پرداخت در رویداد ملی شو بانک ملی

محصول همکاری بانک ملی و آسان‌پرداخت (آپ)

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملی ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملی ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملی ایران