کمپین همسایه سودمند

  • آگهی تلویزیونی
  • فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
  • پاییز 1397

کمپین «همسایه سودمند» به منظور معرفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و اطلاع‌رسانی در خصوص مزایای این مجموعه در راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه ایده‌پردازی و اجرا شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش