هیجان و سرخوشی با تکدانه

  • آگهی تلویزیونی
  • تکدانه
  • تابستان 1396

همون طعم دلنشین همیشگی در بسته‌بندی‌های جدید

آگهی تلویزیونی تکدانه با هدف معرفی بسته‌بندی و بر اساس طعم طبیعی قبلی محصول ایده‌پردازی و تولید شده است. در این آگهی که مخاطب اصلی آن را جوانان تشکیل می‌دهند، هدف نمایش سرزندگی، نشاط و طبیعی بودن محصول بوده است.

ایده اصلی آگهی بر اساس کانسپ معمول ویدئوهای شبکه‌های اجتماعی است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و تکدانه

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و تکدانه را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات تکدانه