آگهی تلویزیونی شجاعت

  • تیزر فرهنگی
  • وزارت ورزش و جوانان
  • تابستان 1391

از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه، به سفارش وزارت ورزش و جوانان.
پیام اصلی این تیزر، بازگو کردن این نکته است که اگر افراد در کودکی اعتماد به نفس خود را از دست بدهند، در بزرگسالی نیز نخواهند توانست تا در بسیاری از کارها و فعالیت‌ها شرکت کنند.

هدف پروژه

  • آگاهی دادن به والدین در مورد توجه به ایجاد اعتماد به نفس در کودکان

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و وزارت ورزش و جوانان

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و وزارت ورزش و جوانان را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات وزارت ورزش و جوانان