یکرنگ برای قهرمانی

  • آگهی تلویزیونی
  • ایرانسل
  • پاییز 1397

تولید این آگهی به منظور هواداری از حضور تیم پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا بود.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و ایرانسل

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و ایرانسل را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات ایرانسل